mechanicy w granatowych kombinezonach

Dodatkowe badania techniczne pojazdów. W jakich sytuacjach są niezbędne?

Każdy kierowca wie, że zobowiązany jest poddawać pojazd okresowym badaniom technicznym. Dodatkowo każdy pojazd rejestrowany po raz pierwszy w Polsce podlegać będzie tzw. pierwszym badaniom technicznym. Dodatkowe badania techniczne to badania wykonywane niezależnie od okresowych – wtedy, gdy wymaga tego Prawo o ruchu drogowym. To znaczy kiedy? Zapraszamy do lektury artykułu.

 

Kiedy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania techniczne pojazdu?

Zależenie od kontekstu, powód dla dodatkowego badania technicznego może być odmienny. Dodatkowe badania techniczne trzeba przeprowadzić, kiedy odpowiedni organ skieruje na nie pojazd lub gdy w pojeździe zachodzą określone zmiany.

W razie uzasadnionego przypuszczenia, że narusza wymagania ochrony środowiska, a także gdy pojazd może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, organ skieruje go na dodatkowe badania techniczne. Chodzi przede wszystkim o pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, szczególnie gdy uszkodzone zostały zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, a także o pojazd, który nosi ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu.

 

Czy można przeprowadzić badania dodatkowe na własny wniosek? Czy może wysłać na nie starosta?

Tak – kiedy z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska. Na wniosek posiadacza pojazdu lub ze skierowania starosty dodatkowe badania techniczne mogą być przeprowadzone także w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu. Starosta skieruje pojazd na dodatkowe badania także wtedy, gdy:

  • otrzyma od Głównego Inspektora Transportu Drogowego informację o konieczności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (GITD może z kolei otrzymać taką informację od innych państw członkowskich UE i EFTA);
  • otrzyma wniosek organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 iN3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Po skierowaniu przez starostę przeprowadzenie takich badań jest obowiązkowe.

 

Kiedy jeszcze wymagane będą dodatkowe badania techniczne pojazdu?

Ponadto dodatkowe badania techniczne są obowiązkowe, gdy:

  • w pojeździe dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;
  • pojazd będzie używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
  • w pojeździe została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej lub w czasie badania technicznego stwierdzono w nim ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • dotyczyć będą autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi;
  • dotyczyć będą pojazdu, dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego;
  • pojazd ma być wyposażony w blokadę alkoholową.

To długa lista. Ważne jest, żeby dodatkowe badania techniczne przeprowadzane były z najwyższą starannością – od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W naszej firmie CELMER Auto-Moto świadczymy wysokiej jakości usługi z zakresu dodatkowych badań technicznych.