przyczepka samochodowa

Jaki badaniom technicznym podlegają przyczepy?

Regularne wykonywanie badania technicznego w pojeździe jest obowiązkiem każdego kierowcy, który posiada własne auto. Podczas jego trwania sprawdzana jest zgodność danych pojazdu z dowodem rejestracyjnym, stan ogumienia, układów hamulcowych czy silnika. Większość kierowców wie, że pierwszego przeglądu dokonuje się po trzech latach od pierwszej rejestracji, drugiego po dwóch, a kolejnych corocznie. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko samochód podlega obowiązkowym badaniom technicznym, ale również przyczepa. Z którymi przyczepami należy udawać się do Stacji Kontroli Pojazdów i jak często należy to robić?

 

Które przyczepy podlegają badaniom technicznym?

Obowiązek wykonywania badań technicznych nie został nałożony na wszystkie przyczepy. Nie dotyczy on przyczep lekkich, których dopuszczalna masa całkowita to 750 kilogramów. Pozostałe przyczepy muszą je przechodzić, a koszt badania waha się od 40 złotych (przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.) do 177 złotych (przyczepa ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.).

Obowiązek wykonywania badań technicznych w przyczepach jest uzasadniony tym, że przewożą one towary, które często mają duże gabaryty. W związku z tym mogą one ulegać uszkodzeniom, co skutkuje nie tylko koniecznością naprawy w warsztacie, ale również może wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Co ważne, przegląd przyczepy należy wykonywać z taką samą częstotliwością, z jaką wykonywane są przeglądy techniczne pojazdu, do którego jest przystosowana.

 

Zakres badania technicznego przyczepy

Aby wykonać przegląd techniczny przyczepy, należy udać się do podstawowej albo okręgowej stacji kontroli pojazdów. Podczas trwania badania technicznego wykonywane są czynności, które mają na celu weryfikację sprawności przyczepy. Jedną z podstawowych czynności jest sprawdzenie stanu ogumienia, szczelności przyczepy oraz sprawności oświetlenia.

Podobnie jak w pojazdach, w przyczepach kluczowa jest również sprawność hamulców, która również jest weryfikowana podczas badania technicznego. Istotne jest również sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej. Mowa tutaj przede wszystkim o sprawdzeniu przewodów, za pomocą których przyczepa jest połączona z pojazdem. Po wykonaniu badania kierowca może być pewny, że przewożenie ładunków na przyczepie jest w pełni bezpieczne dla jej konstrukcji, a także innych uczestników ruchu drogowego.