komputer podpięty do auta

Kiedy należy przeprowadzić pierwsze badanie techniczne pojazdu?

Przeprowadzanie badań technicznych pojazdu nie jest niepotrzebną formalnością, tylko procedurą konieczną do tego, żeby zapewnić osobom korzystającym z danego środka transportu największe możliwe bezpieczeństwo. Aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z pojazdem, które mogłyby doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia pasażerów, zostały określone okresy, w których należy przeprowadzać kontrole techniczne.

Choć wydawałoby się, że nowo wyprodukowane i zakupione: samochody, motocykle i inne środki transportu mają przed sobą długi czas bezproblemowego użytkowania, a badania techniczne czekają je dopiero w dalekiej przyszłości, to także i dla pojazdów, które dopiero co wyjechały z taśmy produkcyjnej czy salonu wyznaczone są okresy użytkowania, po których należy dokonać sprawdzenia ich stanu technicznego.

 

Rodzaj pojazdu a częstotliwość badań technicznych

Jeżeli chodzi o samochody i motocykle, to ich pierwsze badanie techniczne musi się odbyć w terminie do trzech lat od rejestracji danego pojazdu. W dalszej kolejności badania okresowe tego typu środków transportów wykonuje się co dwa lata. W przypadku samochodów istotne jest jeszcze to, że jeżeli mają one więcej niż pięć lat, to ich kontrole należy przeprowadzać co roku. Identyczne zasady dotyczą również przyczep samochodowych. Wyjątek od przywołanej reguły stanowią zasady związane z samochodami liczącymi sobie więcej niż dwadzieścia pięć lat. Jeżeli pojazd osiąga taki wiek, zostaje mu przyznany status zabytkowego, który zwalnia z konieczności kontroli.

W przypadku pojazdów innych niż samochody i motocykle zasady związane z badaniami technicznymi są bardzo podobne. Także ciągniki rolnicze i motorowery powinny być poddawane kontroli trzy lata po rejestracji. Następnie zaś muszą przechodzić co dwa lata badania okresowe. Czy jakieś pojazdy mają obowiązek podlegać częstszej kontroli? Tak te, które zasilane są na gaz. W tym przypadku badanie techniczne konieczne jest co roku. Dotyczy to także pierwszej kontroli, która musi być wykonana po upływie dwunastu miesięcy od rejestracji pojazdu zasilanego gazem. Warto przy tym mieć na uwadze, że dla tego typu pojazdów podczas badania technicznego, oprócz dowodu rejestracyjnego, konieczne jest także posiadanie dokumentów od gazu.