test emisji spalin samochodowychNa czym polega test emisji spalin i czy wykonuje się go przy badaniu technicznym auta?

Jedną z ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o motoryzację i kondycję środowiska naturalnego, jest niewątpliwie emisja spalin. Od kilku lat do ruchu nie mogą być dopuszczone samochody, które przekraczają dozwolone normy. Na czym w praktyce polega test emisji spalin? Czy musi być przeprowadzany przez diagnostę podczas badania technicznego?

 

Jak przebiega pomiar emisji spalin?

Na początek warto wspomnieć pokrótce, jakie są normy emisji spalin i które samochody są dopuszczone do jazdy. Otóż w przypadku silników, które spełniają normy emisji Euro 5 i Euro 6 (rejestrowane od stycznia 2011 roku), natomiast dla nowszych pojazdów norma jest łagodniejsza i wynosi 1,5 m-1. Aby otrzymać wiarygodne wyniki badań, niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznej aparatury. Wybór urządzeń pomiarowych jest uzależniony od tego, z jakim autem mamy do czynienia. W przypadku silników benzynowych do badania składu spalin używa się precyzyjnego analizatora. Taki sprzęt mierzy zawartość tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2) i węglowodorów (CH).

Oprócz tego wylicza również współczynnik lambda, który charakteryzuje skład mieszanki paliwowo-powietrznej, która ulega spalaniu w cylindrach. Warto wspomnieć, że na to, czy samochód zostanie dopuszczony do ruchu, ma wpływ jedynie lambda i zawartość CO. Jeśli natomiast chodzi o silniki wysokoprężne, to najistotniejsze są tlenki azotu (NOX) i cząstki stałe (PM) składające się z węgla, które są produktem niecałkowitego spalania oleju napędowego. Do pomiarów wykorzystywany jest dymomierz, dzięki któremu można określić współczynnik pochłaniania światła. Pomiar zadymienia jest wykonywany przy pomocy testu swobodnego przyspieszenia.

 

 

Czy test emisji spalin jest wykonywany przy badaniu technicznym samochodu?

Przeprowadzanie testu emisji spalin obecnie jest obowiązkowe i jest przeprowadzane każdorazowo podczas wizyty na Stacji Kontroli Pojazdów. Takie zmiany weszły w życie kilka lat temu i mają na celu wyeliminowanie z ulic samochodów z wyciętymi filtrami cząstek stałych oraz poprawę kondycji środowiska naturalnego.