pan pracujący na okręgowej stacji kontroli pojazdów

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Prowadzimy w sumie dwie stacje diagnostyczno-kontrolne, w tym znajdującą się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. W naszej codziennej pracy w tym punkcie usług wykorzystujemy nowoczesne urządzenia diagnostyczne i pomiarowe spełniające wszelkie wymogi normatywne. Zatrudniamy również zespół doświadczonych diagnostów. Nasza stacja działa pod patronatem DEKRA. Prowadzimy również sprzedaż nalepek ekologicznych.
W znajdującym się w tym samym budynku warsztacie samochodowym możemy zająć się naprawą wszelkich usterek wykrytych podczas badań technicznych pojazdów.

Plakietka ekologiczna Umweltzone na Niemcy – na miejscu już od 99 zł.

W Niemczech od stycznia 2008 roku wprowadzane są sukcesywnie tzw. strefy ekologiczne w celu ograniczenia emisji spalin. W wyznaczonych strefach mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin potwierdzone tzw. nalepką ekologiczną z wpisanym nr rejestracyjnym.

Powyższe regulacje dotyczą również pojazdów zarejestrowanych za granicą (np. w Polsce) oraz ruchu tranzytowego.

Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem w wysokości od 40 do 80 Euro, nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia normy ekologiczne wymagane w danej strefie!

U nas kupisz nalepkę ekologiczną „od ręki”!

 

Rodzaje badań

BADANIA TECHNICZNE – Wszystkie rodzaje i typy pojazdów:

OKRESOWE BADANIA techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe, samochody specjalne i ciężarowe specjalizowane.

OKRESOWE BADANIA techniczne przyczep, naczep, ciągników rolniczych i motocykli.

PIERWSZE BADANIA techniczne przeprowadzane przed pierwszą rejestracją wszystkich rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce.

DODATKOWE BADANIA techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów :

 • pojazdów skierowanych do badań przez organ kontroli ruchu drogowego,
 • pojazdów skierowanych do badań przez wydziały komunikacji po zmianie stanu faktycznego
 • wymagającego zmiany danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym,
 • pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,
 • pojazdów w których dokonano montażu instalacji do zasilania gazem
 • pojazdów używanych jako taksówka (osobowa, bagażowa),
 • pojazdów uprzywilejowanych,
 • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
 • pojazdów dopuszczonych do przewozu międzynarodowego,
 • pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kierowców,
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (pojazdy o DMC do 3,5 tony),
 • wykonanie numeru nadwozia, podwozia, silnika, wykonanie tabliczki zastępczej.

 

 Wyszczególnienie (Cena z VAT)
1

Okresowe badanie techniczne:

1.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.2) 98,00
1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 – pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 – taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 – pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 – pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
1.17 – tramwaj – wagon silnikowy3) 330,00
1.18 – tramwaj – wagon przegubowy3) 395,00
1.19 – tramwaj – wagon doczepny czynny3) 250,00
1.20 – tramwaj – wagon doczepny bierny3) 110,00
1.21 – trolejbus – badania elektryczne3) 4) 115,00
2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1 – skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 
2.2 – skuteczności działania hamulców tramwaju3)  120,00 
2.3 – skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu3)  50,00 
2.4 – ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania  14,00 
2.5  – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu  20,00 
2.6  – toksyczności spalin  14,00 
2.7  – poziomu hałasu 20,00 
2.8 – geometrii kół jednej osi  36,00 
2.9 – działania amortyzatorów jednej osi  14,00 
2.10  – wszystkich innych usterek łącznie  20,00 
3

 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): 

3.1 – motocykl, motorower, ciągnik rolniczy  116,00 
3.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6 – przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7 – przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
3.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1  – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)5)  20,00 
4.2  – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)  94,00 
4.3  – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  51,00 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1  – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)5)   20,00
5.2  – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)   94,00
6

 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: 

6.1  – w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00 
6.2  – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  42,00 
6.3 – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  50,00 
6.4 – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) 82,00
7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1 – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy2) 35,00
7.2 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze6) 21,00
7.3 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób6) 48,00
7.4 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej6) 41,00
7.5 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego6) 41,00
7.6 – nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia 49,00
7.7 – nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika 49,00
7.8 – wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 36,00
7.9 – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 – ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51,00
7.11 – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy7) 255,00